HOME
 
exil
Archa
Krtek
Melbournský Kvart
Nový život
Perspektivy
Poradní svitek
Rozmluvy
Sklizeň
Skutečnost
Stopa
Studie
Svědectví
Svobodná země
Vinculum
Zápisník
 
samizdat vysvětlivky
Biuletyn Inf. Solidarności Pol.-Cz.
Brněnský informační bull. NMS
Bulletin NMS-IDS
Dým
Fórum
Hlas severozápadu
Imanentní
Inf. buletin Čs.-pol. solidarity
Informace o církvi
Informace o Chartě 77
Ječmínek
Koruna
Kritický sborník
Lázeňský host
Možnost
NMS - Liberec
Opinie
Pajda
Paraf
Pevná hráz
Polsko a my
Pražské komunikace
Prostor
Střední Evropa
Teologické texty
Vokno
Voknoviny
Zona
Zpravodaj NMS severní Morava
Zpravodaj NMS střední Morava
 
jiné
Časopis katolického duchovenstva
Soupis památek v Království českém
Via
Nový život (Dostál-Lutinov)
 
 
 
 
 
 
Poznámky k tisku
1) Tituly jsou ve formátu .pdf, umožňující poměrně jednoduchý tisk celých čísel.

2) Je vhodné v nastavení tisku zatrhnout volbu "přizpůsobit na tisknutelnou plochu", "Fit to printable area" nebo něco podobného dle druhu tiskárny, abyste měli sken přes celou stránku a ne zbytečně menší. Nezvětšovali jsme stránky kvůli velikosti souborů.

3) Výhodné je tisknout na duplexní tiskárně (po obou stranách papíru), zejména, má-li tiskárna funkci "brožura" či "booklet". Ta při zmenšení dvou stránek na jednu hlavně stránky seřadí tak, že po vytištění listy přehnete a máte za sebou jdoucí stránky tak, jako v originálu periodika.znázornění funkce